Referat af bestyrelsesmøde d. 23. august

Referat af bestyrelsesmøde d. 23. august

24-09-2013

Dagsorden:

 • Godkendelse af referat fra sidste møde
 • Orientering af nyheder siden sidste møde
 • Økonomi/ søge tilskud og Frivillig status
 • Aktuelle punkter
 • Mulighed for stand ved høstfesten
 • Kommende turplan/skal vi gå i vinter
 • Foredrag hos pensionisterne d. 30/9 kl. 14.00
 • Sommerhygges fest hos os, økonomi?
 • Hyggeaften til vinter, hvad skal vi?
 • Motivering af de nye Frivillige
 • Eventuelt

 

Deltagere: Poul Erik Christiansen, Louise Cecillia Larsen, John Drescher og René Kristensen.

Formanden, Poul Erik bød velkommen til bestyrelsesmødet og gik herefter til dagsordnen.

Ad 1:

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev gennemgået og godkendt.

D. 27/9 er der KBH tur, hvor vi skal gå med Natteravnene i KBH, afgang fra Frederikssund Station kl. 20,56. Tilmelding til Poul Erik nødvendigt, til dem der ikke har prøvet det før kan vi oplyse at det er rigtig, rigtig sjovt.

Ad 2:

Poul Erik kontakter Natteravnene i Slangerup, måske de kunne være ”satellit” Natteravnene til Frederikssund, formålet er at skabe dialog og en fast kontakt til Slangerup, således at vi kan bruge hinanden.

Louise bestiller nye kondomer, da de gamle har overskrevet sidste anvendelses dato, vi bør være opmærksomme på det fremover.

Poul Erik og René var til regionsmøde d. 21. august i Hillerød, Poul Erik fortalte om mødet hvor der deltog 4 foreninger.

 • Det nye It-system fra Landssekretariatet, skulle være endeligt klar i efteråret 2013
 • Gentofte afdelingen deltog i byfest i Landskrona d. 5/6, der var ca. 30.000 besøgende og det gik rigtig godt.
 • Jane fra Frederikssund har deltaget sammen med Stenløse, i en reklamefilm om Natteravnene.
 • Til festen hos Halsnæs Natteravnene, var der gået lidt ”kuk” i informationen fra dem, indbydelsen var kun sendt ud til 3 foreninger, b. la. Frederikssund, som dog ikke deltog.
 • Gentofte afdelingen var til fest i ulvedalene, hvor mere end 6.000 unge mennesker deltager, der var ca. 60 Natteravnene tilstede, trods dette var der rigtig meget ballade og Politiet var også til stede. Vi forsøger at deltage i august til næste år. 
 • Næste regionsmøde bliver kl. 19.00 d. 15 marts 2014

Ad 3:

Ansøgningsfristen for 2014 er d. 1. november 2013, der skal i den forbindelse udarbejdes en aktivitetsplan, som skal sendes med ansøgningen til kommunen.

Kassebeholdningen er pr. 28. september 2013 på kr. 20.859,93.

René og Poul Erik mangler fortsat at få sendt sponsor breve ud til virksomheder i Frederikssund, håbet er fortsat at kunne opnå nogle faste bidragsydere hver måned.

I er i øvrigt alle meget velkommen til at spørge på Jeres egen arbejdsplads om de skulle have lyst til at sponsorere Natteravnene i Frederikssund, alle beløb tages ydmygt imod.

Holdningen er klar, vi passer på pengene.

Medlemsstatus er pt. 23 medlemmer, samt 5 nye føl, så det er rigtig godt.

Ad 4:

 • Der er mulighed for en stand på bløden, vi vurderede dog at det giver bedst effekt at gå rundt blandt de unge. Vi går i øvrigt både fredag 6 lørdag aften.
 • Den nye turplan går vi fredag i stedet for lørdag, tidspunktet er fra kl. 21.00 til ca. 24.00. Indtil videre går vi alle fredage, men vi vurderer senere om turene skal blive færre i vinterperioden.
 • Poul Erik og René holder et foredrag om Natteravnene for ca. 40 pensionister d. 30/9 kl. 14.00.
 • Sommerfesten holdes privat, foreningen betaler drikkevarerne og egenbetalingen på Kr. 100
 • Den årlige julefrokostholdes d. 17. januar 2014, så sæt endelig kryds i kalenderen, mere info kommer senere.
 • Omkring motivering af jer frivillige m.v. har vi fortsat brug for tilbagemeldinger fra jer om hvad I mener der kan gøre det endnu mere attraktivt at være Natteravn i Frederikssund.
 • Vi har endvidere brug for frivillige, der har lyst til at tage med på skolerne i Frederikssund, og fortælle om Natteravnene og hvad de kan bruge os til.

Ad 5:

Der var intet til eventuel.

Næste bestyrelsesmøde er fredag d. 22. oktober kl. 19.00 hos John.

 

Referent; René Kristensen