Årsmøde 2013 blev inspirerende og spændende...

Årsmøde 2013 blev inspirerende og spændende...

02-10-2013

Årsmøde med debat, diskussion - og masser af erfaringsudveksling


70 formænd og SeniorInstruktører var samlet til Årsmøde i Nyborg lørdag d. 28. september. DSB kursuscenter Knudshoved ved det gamle færgeleje i Nyborg, dannede rammerne for dagen. Og rammerne kunne denne dag ikke være bedre og smukkere, da mødet blev skudt i gang i det smukkeste solskin.


Spændende projekter i Landssekretariatet

Efter velkomsten gav sekretariatschef Erik Thorsted som altid en engageret status på aktiviteterne i Center for Socialt Ansvar. Han fortalte blandt andet om projekt ’Familieiværksætterne’ som er et gratis tilbud til alle førstegangsfødende par. Om Erhvervsguiderne, som er frivillige mentorer, der er ansat i lokale virksomheder, og som hjælper 6. – 9. klasses elever. Bag Facaden der er gratis rådgivning til forældre til børn som misbrug rusmidler, og PassionsDatabasen, som bliver en app, der hurtigt kan koble den unges interesse med et lokalt fritidstilbud. Alle CFSA aktiviteter kan du læse mere om her


Evaluering af Natteravnene
Leif Olsen fra KORA (Det Nationale Institut for Kommunikation og Regioners Analyse og Forskning) som er i gang med at evaluere Natteravnenes indsats, finansieret af TrygFonden, lagde vejen forbi mødet for at hilse på de mange Natteravne. Tak for det...!!


Standardvedtægter

Leif Christiansen og Dan Taxbøl gennemgik forslag til ændringer i Natteravnenes standardvedtægter, og diskussionen gik livligt på kryds og tværs om ændringerne, som en efter en blev godkendt af forsamlingen.


Lokale kirker og tryghed på dagen

Thyge Enevoldsen, koordinator for Kirke Care pilotprojektet i Hillerød, fortalte om det nye samarbejde mellem 14 kirkelige/foreninger i byen, som er opstået i inspirerende samarbejde og dialog med Natteravnene, SSP/Hillerød kommune og Nordsjællands Politi. Kirke Care blev søsat i juni 2013 ”og vi tror på, at Kirke Care som et nyt fælleskirkeligt initiativ er sundt og livsbekræftende – både for lokalsamfundet og for kirkerne, og vi glæder os over den meget positive modtagelse vi har fået også fra de unge i nattelivet” sagde Thyge. Du kan læse meget mere om projektet her

Kommunikationsstrategi
Efter en lang og dejlig frokostpause med alt hvad hjertet kunne begærer, gik Hanna Thomsen som er SeniorInstruktør på ”talerstolen” for at fremlægge den nye kommunikationsstrategi i forhold til, hvor meget og hvordan der skal vi kommunikerer mellem Natteravnene og Sekretariatet.


Og så blev der talt, diskuteret og erfaringsudvekslet på Walk and Talk…

Hvor emnet i år var ”Hvad vil/kan du bidrage med i forhold til at skabe en levende og aktiv Natteravneorganisation… lokalt og landsdækkende. Det blev til god debat og gåture i det skønne vejr på tomandshånd og masser af gode snakke blandt deltagerne.


Nyt Frivilligheds Charter
Dagens sidste oplægsholder, Vibe Voetmann formand for Frivillighedsrådet, fortalte om det nye Charter, for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige…Udviklingen af det danske demokrati og det danske velfærdssamfund bygger på et enestående og aktivt samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige. Det er historien om, hvordan bønder, husmænd, arbejdere og andre bidrog til at opbygge Danmark. Det frivillige Danmark/Foreningsdanmark er frivillige sociale organisationer, idrætsforeninger, kulturelle og kirkelige organisationer, oplysningsforbund, ungdomsforeninger, handicaporganisationer, patientforeninger, beboerforeninger, græsrodsorganisationer, internationale NGO’er og mange flere. Det frivillige Danmark er mangfoldigt og strækker sig fra uformelle netværksorganiseringer til, hvad der ofte betegnes som Foreningsdanmark, dvs. foreninger og organisationer med formaliserede politiske beslutningssystemer. For at styrke og udvikle samspillet mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige er repræsentanter for parterne enige om at udarbejde et charter med grundlæggende værdier og rammer for dette samspil… Læs meget mere her

”Tak for en dejlig dag i Knudshoved - er så glad og taknemmelig for at kende så fantastiske mennesker. Tænk at være så heldig at være en del af det fællesskab!” Jette Pedersen

”Tak til Landssekretariatet, alle deltagende formænd og SIere for et sjovt, godt og inspirerende møde i Knudshoved.

Også tak til de udefra kommende indlægsholdere, rigtig fint afstemt og indlevende.

Specielt tak til Leif Christiansen og Dan Taxbøl for at holde mødet i stramme tøjler, hvilket gav dagen et dejligt professionelt præg. Og til hele Landsekretariatet for et spændende og varieret indhold med plads til snak og summen i små grupper, hvilket gav følelsen af deltagelse mere en bare at lytte.

Og til alle der deltog, som altid en fornøjelse at se jer alle sammen og også de nye som jeg lærte at kende denne gang, det er en utrolig force vi har i vores organisation, at der er så stærkt et sammenhold og vi med samme begejstring deler det vi brænder for.” Alex Monnerup.

...Sådan lød nogle af tilbagemeldingerne efter weekendens Årsmøde i Nyborg….

Landssekretariatet takker for et inspirerende og udbytterigt møde, vi ses til Landsmøde 5. april 2014!

Foto: Klaus Walmod & Dan Taxbøl