Generalforsamling

Generalforsamling

12-02-2013

Natteravnene generalforsamling 

Natteravnene i Almind og Viuf vil gerne invitere dig til generalforsamling torsdag den 14. marts 2013 kl. 19:00 i cafeteriet i hallen.  

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før ifølge gældende vedtægter. 

 1. Valg af dirigent og opgørelse af lovlig varsel.
 2. Antal stemmeberettigede frivillige jf. §10.
 3. Formandens beretning.
 4. Årsberetning fra landssekretariatet ved formanden.
 5. Godkendelse af regnskab.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Årsplan, budget og fastlæggelse af kontingent for støtte / passive medlemmer.
 8. Valg af formand. Generalforsamlingen skal vælge formanden resten konstituerer sig selv.
 9. Valg af et lige antal bestyrelsesmedlemmer typisk 4 og op til tre suppleanter.
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 11. Eventuelt.  

Vel mødt.

Natteravnene i Almind.