Referat fra bestyrelsesmøde d. 22. oktober

Referat fra bestyrelsesmøde d. 22. oktober

23-10-2013

 

Frederikssund                                                   d. 23.10.2013

Referat af
bestyrelsesmøde den 22.10.2013

Tirsdag den
22.oktober blev der afholdt bestyrelsesmøde i Natteravnene Frederikssund, med
følgende dagsorden:

1.
Godkendelse af referat fra sidste møde

2.
Orientering af nyheder fra sidste møde

3.
Økonomi/søge tilskud og Frivillig status

4. Aktuelle
punkter


 • Hyggeaften
  til januar, Spisning, Bowling og?

 • Kommende
  turplan/skal vi gå i vinter

5. Eventuelt

 

Deltagere:
Poul Erik Christiansen, Louise C. Larsen, Ib Eland, John Drescher, Claus Honoré

Fraværende:

Referent:
John Drescher

Distribution:
Bestyrelse + suppleanter, Mariann V. Borregaard (Seniorinstruktør)

Mødet blev
indledt med at byde velkommen til Claus Honoré, der er indtrådt i bestyrelsen
efter René Kristensen trak sig som bestyrelsesmedlem og som frivillig.

Ad pkt.1

Referatet
fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt uden kommentarer.

Ad pkt. 2

Formanden
orienterede om nyheder siden sidste bestyrelsesmøde:


 • Den
  28/9 var der formandsmøde. Landssekretariatet undrede sig over at det kun var
  omkring halvdelen af formændene der deltog. Det blev på mødet oplyst, at der på
  nuværende tidspunkt er omkring 200 lokalforeninger. Det faldende antal skyldes
  at flere foreninger er lagt sammen. Der blev orienteret om ændring i
  vedtægterne, og en ny forening, KirkeCare fra Hillerød, blev introduceret.

 • Vi
  har lånt den skrivelse som Natteravnene Roskilde har sendt ud til skoler i
  deres område. Vi planlægger at sende en lignende skrivelse til skolerne i
  Frederikssund.

 • Foredraget
  i Efterlønsklubben gik over al forventning. Poul Erik og René modtog stor ros
  for deres indlæg, samt en check på kr. 1.000,00 til Natteravnenes arbejde.
  Efterfølgende blev de kontaktet af Søsterlogen, der muligvis er interesseret i
  et lignende arrangement.

 • Den
  1/11 er J-dag, og vi har fra Landssekretariatet modtaget de Carlsberg
  sponserede ting der bruges denne dag.

 • Natteravnene
  Slangerup har ved en ekstraordinær generalforsamling opløst foreningen, og har
  afleveret jakker og andet udstyr til Landssekretariatet. Såfremt der i
  Slangerup er frivillige der stadig ønsker at gå som Natteravn, er de meget
  velkomne i Frederikssund.

 • Videoerne
  der blev optaget tidligere, vises i øjeblikket i S-togene. Der ligger et link
  til dem på Natteravnene Frederikssunds Facebook gruppe.

 • Vi
  har langt om længe modtaget faktura, og betalt, førstehjælpskurset, der blev
  afholdt tidligere på året. Vi har også modtaget priser på nye kurser, der
  indeholder instruktion i førstehjælp og hjertestarter.

 • Der
  er kommet lovkrav om at alle foreninger skal have en digital postkasse. Poul
  Erik har oprettet en e-boks og fået udstedt et nem-id til firma. Som
  administrator vil han få oprettet en nem-id adgang for Louise.

Ad pkt.3


 • Kassebeholdningen
  er på kr. 17.287,01. Der har ikke siden sidst været væsentlige udgifter eller
  indtægter.

 • Ib
  har måske skaffet Lomax som sponsor af bolcher.

 • Ansøgning
  om tilskud fra Frederikssund Kommune skal rettes til, så vi når at indsende
  rettidigt i år. Der blev udarbejdet budget til brug for ansøgningen.

 • Foreningen
  har 22 frivillige, og der er 4 nye på vej. Forhåbentlig lykkes det at få alle 4
  op som fuldgyldige frivillige.

Ad pkt.4


 • Den
  årlige hyggeaften finder sted den 17.januar 2014. Poul Erik har bestilt baner i
  bowlinghallen, og Ib retter henvendelse til Bolinis for at få tilbud på 3
  retters menu. Foreningen vil udover bespisningen og bowlingen betale for 2 øl
  eller 2 vand ved hjælp af udstedte billetter.

 • Poul
  Erik sender mail ud til de frivillige, for at høre hvorvidt det foretrækkes at
  gå fredag eller lørdag. I vintermånederne vil vi desuden opfordre de frivillige
  til at benytte S-toget mere, såfremt det enten er meget koldt, eller der er for
  lidt aktivitet i Frederikssund.

Ad pkt.5


 • Næste
  bestyrelsesmøde er den 11. december kl. 19:00 hos Poul Erik.